Title: Te Wiki o te Reo Māori – Whāngaihia te Reo ki ngā Mātua

The theme for this year’s Te Wiki o te Reo Māori is Whāngaihia te Reo ki ngā Mātua –encouraging and supporting regular and social Māori language use between parents, caregivers and children.

Te Wiki o te Reo Māori runs for one week from 27 July. The programme’s major sponsor is the Ministry of Education who will distribute additional resources to schools throughout Aotearoa. Plunket New Zealand, Te Puni Kōkiri, New Zealand Post, Māori Television and Te Kupu o te Rā continue to promote Te Wiki o te Reo Māori, as well as distribute resources throughout the country.

Following last year’s format of one word per week, this year’s campaign Te Rerengā Kōrero o te Wiki introduces a new and simple phrase each week.

Capturing natural conversational language, the phrases provide instant and authentic examples of Māori language for use by parents and caregivers with children.

The campaign was hugely successful and achieved a goal Te Taura Whiri i te Reo Māori had long sought, to continue momentum built during Māori Language Week, creating relevance and interest throughout the entire year.

Te Wiki Reo Māori 2015 commemorates 40 years of increasing audibility and visibility for te Reo Māori in everything we do.

Information and resources for Te Wiki Reo Māori are available on www.tetaurawhiri.govt.nz

Te Wiki o te Reo Māori – Whāngaihia te Reo ki ngā Mātua

I tērā tau i whakaterea e te Taura Whiri i te Reo Māori i te taha o New Zealand Post me Whakaata Māori Te Kupu o te Wiki – kotahi kupu ia wiki mō te katoa o te tau.

Kātahi te kaupapa whakatairanga angitū, momoho rawa ko tērā, me te mea hoki i tutuki tētahi o ngā whāinga kua roa nei e whāia ana e Te Taura Whiri i te Reo Māori, arā ki te whakamahi i te hiringa i pupū ake i Te Wiki Reo Māori hei whakapiki i te hāngaitanga, i te kaingākau hoki ki te reo Māori mō te katoa o te tau.

Ko te kaupapa o Te Wiki Reo Māori i tēnei tau ko Whāngaihia te Reo ki ngā Mātua – hei whakatenatena, hei tautoko i te kōrero auau, me te whakamahinga o te reo pāraoa noa i waenga i ngā mātua, i ngā kaiwhāngai me ngā tamariki.

E whaiwhai ake ana i te āhua o te kotahi kupu ia wiki, ko te kaupapa whakatairanga i tēnei tau he mea whakaputa i tētahi kīanga hou, māmā hoki ia wiki, ia wiki. E whakaahua ana i te reo kōrerorero māori noa, ka horahia mai e ngā kīanga he tauira tūturu, he tauira inamata hoki o te reo Māori hei whakamahi mā ngā mātua, mā ngā kaiwhāngai otirā ā rātou tamariki.

Kotahi wiki te roa o Te Wiki Reo Māori atu i te 27 o Hōngongoi. Ko te kaitautoko ā-pūtea matua o te kaupapa ko Te Tāhuhu o te Mātauranga, māna hei tohatoha i ētahi atu rauemi ki ngā kura puta noa i Aotearoa. Ko ētahi atu kaitautoko, ko Plunket New Zealand, ko Te Puni Kōkiri, ko New Zealand Post, ko Whakaata Māori me Te Kupu o te Rā, ko tā rātou hei tautoko i te whakatairanga ko te tohatoha me te whakatairanga i Te Wiki Reo Māori puta noa i whenua.

Ka wātea mai ngā kōrero me ngā rauemi mō Te Wiki Reo Māori i www.tetaurawhiri.govt.nz mai i te 20 o Hōngongoi 2015