Te Paruhi a ngā Tākuta

Te Paruhi a ngā Tākuta won Te Haurongo me Te Hītori – Biography and History category at Massey University’s 2014 Ngā Kupu Ora Aotearoa Māori Book Awards.

Written by Nigel Beckford and Mike Fitzsimons, and published by FitzBeck Creative in collaboration with Te Ohu Rata O Aotearoa, the Māori Medical Practitioners Association.

Te Puni Kōkiri was a sponsor of Ngā Kupu Ora Aotearoa Māori Book Awards.