Te Tairāwhiti: Te Whakarau

Te Puni Kōkiri Te Tairāwhiti assisted Treaty of Waitangi claimants Te Whakarau prepare for negotiations. Te Whakarau secured the services of Dr Michael Cullen as their lead negotiator and was guided in their deliberations by Crown facilitator and group convener, Tukoroirangi Morgan. Formerly known as Te Pou-ā-hao-kai, Te Whakarau consists of Te Aitanga-ā-Mahaki, Ngaariki Kaiputahi, Te Whānau-ā-Kai, Te Whānau-ā-Wi Pere and Rangiwhakataetaea.