Te mahi mō Te Puni Kōkiri

Translate into English

Ko te koru ka toro atu ki te mārama, e tohe ana kia pai rawa atu, e whakatenatena ana i ngā tīmatanga hou, tau ake hoki.

Last updated: Rāpare, 10 Hereturikōkā, 2023 | Thursday, 10 August 2023

Ko te koru te tohu o te whakapuaretanga o te oranga hou; ka whānau mai anō ngā mea katoa, ā, ka haere tonu ngā mea katoa. He tohu hoki o te whakahoutanga me te tūmanako mō ngā rangi kei mua i te aroaro.

Kua whakaritea tō mātou taiao mahi hei wetewete i te pūmanawa moe o tō mātou nei rōpū.

He aha te mea nui
He aha te mea nui o te ao?
Maku e kī atu
He tangata, he tangata, he tangata

Ko ngā tāngata te whakatinanatanga o tō mātou nei rōpū. Ka arotahi mātou kia wetewete i te pūmanawa moe o ēnei tāngata kia tū hei kaiārahi me te whakaawe i te whanaketanga o ngā kaupapa e taea ai ngā Māori te whai wāhi atu me te tutuki pai hei Māori.

Te Taiao o te Rōpū

Ka tuku mātou he taiao rōpū e taea ai ngā tāngata te:

 • Whai uara, kia harikoa hoki nā te noho i roto i te whānau e noho here ana ki te kaupapa – te Māori kei te whakatutuki moemoeā hei Māori;
 • Whanake, mahi me te whai wāhi atu i runga anō i tō rātou pūmanawa moe;
 • Whakamaiohatia, utua hoki mō tō rātou whai wāhi atu ki te kaupapa o te Māori e tutuki pai ana;
 • Harikoa i roto i te rōpū e whakaata ana i o rātou ake uara. He wāhi rawe hei mahi. Waihoki, ka kaha tautokona te kaupapa kia haurite i waenga i te mahi me te oranga.

Ngā Mātāpono

He mea hira rawa kia tika tō mātou kawe i a mātou anō. Kei a mātou he huinga mātāpono hei ārahi i a mātou i a mātou mahi katoa. Mō te roanga o tēnei kōrero, tirohia “O Mātou Mātāpono”.

Ngā Painga mō te Kaimahi

Te Haurite i waenga i te mahi me te oranga.

He maha noa atu ki te oranga tērā i te mahi. Ka mutu ka whakatenatena o mātou kaimahi kia noho haurite i waenga i te mahi me ngā whāinga whaiaro. E mōhio ana mātou ko te kāhui mahi ora he kāhui mahi whai hua. Ka tuku mātou i ngā mea angitū me ngā toitoi kia tiaki ngā kaimahi i a rātou anō:

 • Pūtea Mōhiti
 • Pūtea Oranga
 • Pūtea inihia hauora
 • Haora whakaneke mehemea e tika ana
 • Hārarei mō te haurite i waenga mahi me te oranga
 • Kaupapa hauora / werotanga rewharewha

Te Akoranga me te Whanaketanga

E taea ai o mātou tāngata te whanake, mahi, whai wāhi atu hoki i runga anō i o rātou pūmanawa moe ka:

 • Whakatenatenahia te whanake kaimahi me te whakamahere umanga mahi
 • Āwhina kia ako te kaimahi
 • Tuku akoranga mō te reo Māori
 • Whakahaerehia he pae tukutuku mō te akoranga me te whanaketanga

Te Maru ā-pūtea nei

Hei rōpū rāngai tūmatanui ka taea e o mātou tāngata te uru atu ki:

 • Te Kaupapa Tohu Pūtea o te Rāngai Tūmatanui
 • Kiwi Saver

Manaaki Whānau

He ōrite te hira o tōu whānau ki a koe tonu. Nā reira ka:

 • Mōhio mātou kei muri hoki i a koe tōu whānau
 • Whakakaha ake mātou i ngā whakaritenga āwhina hārarei whānau
 • Whakarite pūtea tiaki tamariki

Māori kaupapa

Hei whakahōhonu i tō mātou āheinga ahurea ka:

 • Noho mātou hei rōpū kaha tautoko i te reo Māori me ngā tikanga Māori
 • Tuku pūtea reo Māori, akoranga hoki
 • Whakarite mātou i to mātou ake kapa haka

He mahi ngātahi ki te Rōpū Rātonga Tūmatanui

 • He whakaaetanga mahi ā-ohu nei
 • Noho here mātou ki te mahi ngātahi mō te kounga