Mō Te Puni Kōkiri

About us and all our stories

He kōrero mō Te Puni Kōkiri – i ahu mai mātou i hea, ā mātou tāngata, ā mātou mahi, ā mātou kōrero me ā mātou karere.

Ko koe ki tēnā, ko ahau ki tēnei kāwai o te kete

You at that, and I at this handle of the basket

He kupu mō Te Puni Kōkiri

Ā Mātou Kōrero

Back to top