Mō Te Puni Kōkiri

About us and all our stories

He kōrero mō Te Puni Kōkiri – i ahu mai mātou i hea, ā mātou tāngata, ā mātou mahi, ā mātou kōrero me ā mātou karere.

Waiapu kōkā huhua

Waiapu of many mothers (Ngāti Porou is always concerned for her children)

He kupu mō Te Puni Kōkiri

Ā Mātou Kōrero

Back to top