JUMP TO MAIN CONTENT / HIGH CONTRAST VIEW
Outline of Te Whanganui ā Tara region
In Your Region

Te Whanganui ā Tara

Ko Turakirae kei runga
Ko Rimutaka kei raro
Kia titiro atu ra kite riu o Horowhenua
Tikei haere ngā waewae ki Kapiti
Tau mai ki Porirua
Whakawhiti atu ki te Tau Ihu o te waka a Maui
Rere tika ai ki Rekohu, arā, ko Te Wharekauri rānei
Hoki mai ka ā mātou o te Whanganui ā Tara
E tū ana I te Upoko o Te Ika

Turākirae is the southern boundary between Te Ātiawa and Ngāti Kahungunu. Rimutaka is the mountain range that separates Wairarapa and the Hutt Valley. The region extends into the Horowhenua and travels down through Kāpiti and Porirua, crossing over to the Tau Ihu o te Waka a Māui – the top of the South Island. It includes also Rēkohu-Wharekauri, the Chatham Islands.

According to the 2006 Census, the Māori population in the region was 67,338 representing 11.9 percent of the total New Zealand Māori population.

There are 13 iwi within our regional boundaries:

 • Te Atiawa o Te Waka a Maui
 • Te Ati Awa ki Whakarongotai
 • Ngāti Koata
 • Ngāti Mutunga
 • Ngāti Rarua
 • Ngāti Tama
 • Rangitāne ki te Tau Ihu
 • Ngāti Kuia
 • Moriori
 • Ngāti Toa Rangatira
 • Ngāti Apa
 • Muaupoko
 • Ngāti Raukawa

Regional Director: Hata Wilson

Contact us

WELLINGTON
Level 1
Bloomfield House
46-50 Bloomfield Terrace
Hutt Central
Lower Hutt 5010

PO Box 31520
Lower Hutt 5040

Tel: 04 570 3180
Fax: 04 570 3181
Email: tpk.poneke@tpk.govt.nz

BLENHEIM
Cnr Seymour Street & Maxwell Road
Blenheim 7201

PO Box 636
Blenheim 7240

Tel: 03 579 4167
Fax: 03 579 4169
Email: tpk.poneke@tpk.govt.nz

Last modified: 12/08/2014