JUMP TO MAIN CONTENT / HIGH CONTRAST VIEW
Te Puni Kōkiri

In Your Region

Head Office

PHONE
04 819 6000

FAX
04 819 6299

EMAIL
info@tpk.govt.nz

POSTAL ADDRESS
Te Puni Kōkiri
PO Box 3943
Wellington 6140

PHYSICAL ADDRESS
Te Puni Kōkiri House
143 Lambton Quay
Wellington 6011

Te Taitokerau

WHANGAREI
PHN 09 430 3731
FAX 09 430 3160

KAITAIA
PHN 09 408 3291

Tāmaki Makaurau

AUCKLAND
PHN 09 571 2940
FAX 09 571 2941

Waikato

HAMILTON
PHN 07 834 7100
FAX 07 839 2579

Te Moana ā Toi

TAURANGA
PHN: 07 577 6254
FAX 07 577 6155

WHAKATANE
PHN 07 307 1057
FAX 07 307 1033

Te Arawa

ROTORUA
PHN 07 349 7810
FAX 07 349 0950

Te Tairāwhiti

GISBORNE
PHN 06 868 0208
FAX 06 868 0217

Takitimu

HASTINGS
PHN 06 878 0757
FAX 06 878 0756

Te Tai Hauāuru

WHANGANUI
PHN 06 348 1400
FAX 06 348 9400

PALMERSTON NORTH
PHN 06 354 1706
FAX 06 354 7031

TARANAKI
PHN 06 759 5450
FAX 06 759 4601

TAUMARUNUI
PHN 07 895 7356
FAX 07 895 7381

Te Whanganui ā Tara

LOWER HUTT
PHN 04 570 3180
FAX 04 570 3181

BLENHEIM
PHN 03 579 4167
FAX 03 579 4169

Te Waipounamu

CHRISTCHURCH
PHN 0800 875 839
FAX 03 355 6309

DUNEDIN
PHN 0800 875 839
FAX 03 474 9576

INVERCARGILL
PHN 0800 875 839
FAX 03 214 9179

Our regional offices are your first point of call for enquiries about developing your community, organisation or business.

Select the region from the list or map for more details.

NZ Map. Te Taitokerau. Tāmaki Makaurau. Waikato. Te Moana ā Toi. Te Moana ā Toi. Te Arawa. Te Tairāwhiti. Takitimu. Te Tai Hauāuru. Te Whanganui ā Tara. Te Whanganui ā Tara. Te Waipounamu.

Last modified: 3/02/2014