Te Puni Kokiri

Te reo ka pīrangitia: Māori English

Te reo ka pīrangitia: Māori English

Haere mai,
Nau mai

Haere mai Nau mai

Ko te whakamāramatanga mō Te Puni Kōkiri, ko tētahi tira e anga ngātahi ana ki mua. Kei tōna ingoa te tikanga, kei te whai mātou i te whakatōpūtanga o ngā pūmanawa ā-ohu o te Māori kia kaha ake ai a Aotearoa.

Te Ture mō te reo Māori

Kua whakaaetia Te Ture mō te Reo Māori e te Pāremata. Kei te reo Māori me te reo Ingarihi tēnei Ture whakahirahira, waihoki, ko te tuhinga reo Māori te kape matua.

Read more

Te Ture Whenua Māori Bill progresses to Parliament

The Bill has been introduced to Parliament. The overall reforms are about protecting the status of whenua Māori as a taonga tuku iho with special significance to Māori, and also promotes the retention of land.

Read more

Whenua Māori Fund Open

The Whenua Māori Fund is now open for applications for Māori land projects.

Read more

Support for Māori housing initiatives

The Māori Housing Network has been set up to provide information, advice and practical support for whānau, hapū and iwi initiatives, to improve and develop whānau housing. 

Read more

Pā ora, Pā Wānanga at Omaka Marae

The whānau at Omaka Marae have an innovative strategic vision for their marae 'Pā Ora, Pā Wānanga', which focuses on Whānau Ora by developing their marae into a kaupapa Māori learning village. 

Read more

Understanding Whānau Ora

Whānau Ora is an approach to achieving better outcomes for whānau and families in need by empowering whānau as a whole rather than focusing separately on individuals and their problems.

Read more

Rauika

Key events

Whakatōhea Pre-Settlement Trust Mandate Hui

  • Date: 06 May 2016
  • Location: Terere Marae, Ōpōtiki, Ōpōtiki

The Whakatōhea Pre-Settlement Claims Trust, will seek a mandate from Whakatōhea iwi members to represent them in Treaty settlement negotiations with the Crown.

Read more

Whakatōhea Pre-Settlement Trust Mandate Hui

  • Date: 07 May 2016
  • Location: University of Waikato, A Block, Gate 8 Hillcrest Road, Hamilton

The Whakatōhea Pre-Settlement Claims Trust, will seek a mandate from Whakatōhea iwi members to represent them in Treaty settlement negotiations with the Crown.

Read more

Whakatōhea Pre-Settlement Trust Mandate Hui

  • Date: 07 May 2016
  • Location: Whatua Kaimarie Marae (Auckland DHB), 11 Sutherland Rd , Pt Chevalier, Auckland

The Whakatōhea Pre-Settlement Claims Trust, will seek a mandate from Whakatōhea iwi members to represent them in Treaty settlement negotiations with the Crown.

Read more

Ka eke ano i te puke ki Ruahine

He is climbing the mountain of Ruahine (He is getting older)