Te Puni Kokiri

Te reo ka pīrangitia: Māori English

Te reo ka pīrangitia: Māori English

Haere mai,
Nau mai

Haere mai Nau mai

Ko te whakamāramatanga mō Te Puni Kōkiri, ko tētahi tira e anga ngātahi ana ki mua. Kei tōna ingoa te tikanga, kei te whai mātou i te whakatōpūtanga o ngā pūmanawa ā-ohu o te Māori kia kaha ake ai a Aotearoa.

Te Ture mō te Reo Māori

Kua whakaaetia Te Ture mō te Reo Māori e te Pāremata. Kei te reo Māori me te reo Ingarihi tēnei Ture whakahirahira, waihoki, ko te tuhinga reo Māori te kape matua.

Read more

First Reading of Te Ture Whenua Māori

The Bill has had it's first reading and has been referred to the Māori Affairs Select Committee. The overall reforms are about protecting the status of whenua Māori as a taonga tuku iho with special significance to Māori, and also promotes the retention of land.

Read more

Whenua Māori Fund Open

The Whenua Māori Fund is now open for applications for Māori land projects.

Read more

Support for Māori housing initiatives

The Māori Housing Network has been set up to provide information, advice and practical support for whānau, hapū and iwi initiatives, to improve and develop whānau housing. 

Read more

Pā ora, Pā Wānanga at Omaka Marae

The whānau at Omaka Marae have an innovative strategic vision for their marae 'Pā Ora, Pā Wānanga', which focuses on Whānau Ora by developing their marae into a kaupapa Māori learning village. 

Read more

Understanding Whānau Ora

Whānau Ora is an approach to achieving better outcomes for whānau and families in need by empowering whānau as a whole rather than focusing separately on individuals and their problems.

Read more

Rauika

Key events

2016 Te Hiringa Te Taitokerau Māori Business Awards

  • Date: 27 May 2016

The 2016 Te Hiringa Te Taitokerau Māori Business Awards showcases, celebrates and recognises the beneficial influence Māori-led enterprises contribute to whānau, the economy and our hapori.

Read more

Whakatōhea Pre-Settlement Trust Mandate Hui

  • Date: 28 May 2016
  • Location: Te Taiwhenua o Heretaunga, Heretaunga Park, 821 Orchard Rd, Hastings

The Whakatōhea Pre-Settlement Claims Trust, will seek a mandate from Whakatōhea iwi members to represent them in Treaty settlement negotiations with the Crown.

Read more

Whakatōhea Pre-Settlement Trust Mandate Hui

  • Date: 29 May 2016
  • Location: Tokaanu Marae, Mangaroa St, Turangi

The Whakatōhea Pre-Settlement Claims Trust, will seek a mandate from Whakatōhea iwi members to represent them in Treaty settlement negotiations with the Crown.

Read more

He muka no te taura whiri a Hine Ngākau

A thread from the woven rope of Hine Ngākau (Many sub-tribes are her descendants from Wanganui, even north as far as Taumarunui)