Āwhina ā-rohe

He huarahi hou te kirimana ā-rohe hei tuari i a Whānau Ora.  He mahi haumi i te tino rangatiratanga e wātea ai ngā whānau me te hapori ki te whiriwhiri i tērā mō te āpōpō.

Ko Whānau Ora me ngā mahi a ngā Umanga Kirimana te pou herenga o te kirimana ā-rohe, ā, ka toro atu a Whānau Ora ki rohe anō ki Te Ika a Māui atu i te tau 2020.

Me whakamātau huarahi anō mō Whānau Ora ka tika, kia tautokohia ngā whānau ki te tautuhi i ō rātou kaha, ki te whakatupu i tō rātou manawaroa, ki te huri ki te oranga pai e tūmanakohia ana e rātou mō rātou anō ko ō rātou hapori.

Ko te Kirimana ā-rohe – he huarahi hou

Ko te angitūtanga o Whānau Ora ā mohoa noa nei, ko te tauira kirimana.  Nō te tau 2014, nā Te Puni Kōkiri ngā Umanga Kirimana e toru i utu ki te whakangao ki roto i ngā kaupapa me ngā ratonga e puta ai he oranga tonutanga mō ngā whānau, he oranga nā ngā whānau mai i te Hiku o te Ika ki te Waipounamu.

Atu i te Hōngongoi 2020, ka tīmata te whakamātau i ngā kirimana ā-rohe.  Ka rongo mehemea he hua, kāore rānei o te noho o te kaihoko o ngā kaupapa me ngā ratonga Whānau Ora ki te hapori o te whānau e whakawhiwhia ana ki ngā tautoko.

Ka whakamātauhia ki ngā rohe e whā

Ka tū ēnei kirimana ā-rohe ki ēnei wāhi, ā, ka whakahaeretia e ēnei rōpū:

Ka whakahaeretia tēnei whakamātautau mō ngā tau e toru kātahi ka arotakengia.  Ka haere ngātahi tētahi arotake atu hei whiriwhiri i te katoa o te kaupapa.

Ko te ahunga mai o te kaupapa

I toko ake te whakawhānuitanga o te aronga ā-whānau ki te kirimana ā-rohe nā te Arotake motuhake o Whānau Ora: Tipu Mātoro ki Te Ao: Te Pūrongo Otinga ki te Minita mō Whānau Ora.

Ka puta i te arotake kei te piki ake te hiahia mō ngā ratonga Whānau Ora.  Hei urupare, i taunakitia me whiriwhiri ētahi atu huarahi kirimana ki te tautoko i te hapori e kaha hiahia ana – ā, i akiaki kia tirohia he mahinga ā-rohe ki Te Ika a Māui.  I kīia hoki e te arotake ko ngā huarahi kirimana o nāianei ehara i te huarahi anake e kōkiri whakamua ai he kaupapa aronga ā-whānau. 

Me pēhea e kōkiri

E mōhio ana a Whānau Ora i ngā kaha, i ngā pūkenga ki roto i ngā whānau, ā, ka tautokohia, ka whakatupuria hoki ngā āheinga ki te whakatutuki i tērā pitomata, ā haere ake nei.

He huarahi oranga ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, nā reira e ngāwari ana te tauira ki te whakahāngai ki ngā tūmanako o tēnā hapori, o tēnā hapori.  Heoi, katoa ngā mahi a ngā kirimana ā-rohe e hāngai pū ana ki ngā putanga e whitu o Whānau Ora.

Ka hokona e ngā umanga kirimana ā-rohe ngā ratonga, ngā hōtaka rānei e āwhina i ngā whānau ki te huri ki te pai, ki te ora; hei tauira: whakatikatika whare, akoako mō te waipiro me te whakapōauau, mātuatanga, kimi mahi rānei.

Kei ngā umanga kirimana ā-rohe te haepapa kia hui, kia whakarongo hoki ki ngā mema katoa o te hapori e taea ai te waihanga mai te huarahi e tika ana ki ā ngā whānau o te hapori pīrangi ai, ki ā ngā whānau o te hapori hiahia ai.

Hui katoa, ko te kirimana ā-rohe ko tēnei:

  • kua waihangatia mō ngā hapori e iti nei te toronga, karekau rānei, ki ngā ratonga/hōtaka Whānau Ora
  • ka ārahina e tētahi rōpū (he iwi, he rōpū hapori rānei) e whai rawa ana, e mōhio ana hoki ki te hoko
  • ka whakahaeretia e ngā tāngata nō roto tonu i te hapori.

Ko te mahi a Te Puni Kōkiri, ko te tautuhi i ngā hapori ka whakamātauria te kirimana ā-rohe me te whakarite kirimana i ngā umanga kirimana ā-rohe ki te mahi mō te hapori, ki te mahi tahi hoki me te hapori.   

Back to top