Te Oranga o te Reo Māori ki Te Waipounamu 2006

Te Whakamahi i te Reo

E ai ki ngā rangahau o te ao whānui e pā ana ki te whakaoratanga o te reo, e ora tonu ai ngā reo itinga pērā i te reo Māori, me tuku iho taua reo mai i tētahi whakatipuranga ki tētahi anō.

Kei te noho toipoto ngā kaikōrero i te reo, ā, kāore i te taurite te tohatoha puta noa i te taupori Māori. Rua tekau mā rua ōrau o ngā kāinga Māori ki Te Waipounamu, kotahi te kaikōrero, neke atu rānei. Kei roto i te 61% o ēnei kāinga, kotahi anake te kaikōrero, nā reira he whāiti noa ngā mea angitū kia kōrerohia te reo Māori ki ēnei kāinga.

Tekau mā whitu ōrau o ngā tamariki e noho ana ki ngā kāinga kei roto nei he kaikōrero pakeke kotahi, neke atu rānei. Nā reira ka taea te tuku iho te reo Māori mai i tētahi whakatipuranga ki tētahi atu ki ēnei kāinga.

Mō ngā tāngata whai pūkenga reo Māori, kua piki te whakamahinga o te reo ki te kāinga mai te tau 2001 i roto i ngā whitinga kōrero ki ngā kōhungahunga. Engari kua heke iho te whitinga kōrero i waenga pakeke me a rātou tamariki kura tuatahi, tuarua hoki. Hei tauira, kua piki ake te tatau o ngā whitinga i waenga i ngā pakeke me ā rātou kōhungahunga mai i 65% i te tau 2001 ki 79% i te tau 2006; kua heke iho te tatau o ngā whitinga kōrero i waenga i ngā pakeke me ā rātou tamariki kura tuatahi mai i 56% i te tau 2001 ki 28% i te tau 2006. Kua heke hoki te tatau o ngā whitinga kōrero i waenga i ngā pakeke me ā rātou tamariki kura tuarua mai i 37% i te tau 2001 ki 10% i te tau 2006.4 Nā ēnei kitenga ka taea te tohu atu he tino paku rawa te angitū o te whakatū tukunga iho o te reo mai i tētahi whakatipuranga ki tētahi atu.

Mō te taha o te reo ki roto i te hapori, ka kaha rangona ki roto i ngā “rohe” tikanga ā-iwi Māori, pērā i te marae. Ko te rahi o te whitinga kōrero kua heke iho i roto i ētahi atu “rohe” mai i te tau 2001.

Māori Language Competencies by Age

Māori Language Competencies by Age
Age grouping No. of people with Māori
language competencies
Total
population size
Māori
language rate
Proportion of all Māori
with Māori language
competencies
0-14 2334 21798 11% 23%
15-34 3639 20976 17% 37%
35-54 2601 14040 19% 26%
55+ 1371 5460 25% 14%

Source: Census 2006.

 

4 Ko ēnei ōrau ka whakakotahi i te ōrau o ngā pakeke Māori i whakamahi i te reo Māori hei reo whitinga kōrero me te ōrau o ngā pakeke Māori i whakamahi i te reo Māori i roto i ngā whitinga kōrero i ētahi wā.

Māori Language Use by Māori Adults in the Home

Line graph of usage of te reo in the home by Parents, Spouse, Preschool children, Primary school children, Secondary school children, Other adults

Source: HML 2001 Survey, HML 2006 Survey.

Table of contents

The Health of the Māori Language in Te Waipounamu 2006

  1. Te Mōhio me te Matatau ki te Reo Māori
  2. Te Whakamahi i te Reo
  3. Te Tuku Rātonga Reo Māori
  4. Whakatau Mutunga

Back to top