Te Oranga o te Reo Māori ki Tamaki Makau Rau 2006

He rāpopotonga o ngā kitenga matua o te pūrongo mō te hauora o te reo Māori ki Tāmaki Makaurau 2006.

Te Puni Kōkiri advises that users exercise caution when interpreting results from the 2006 Health of the Māori Language survey. This is due to limitations in the 2006 survey design that in particular affect comparability with the 2001 Health of the Māori Language survey.

Back to top