Summary sheet of the 2009 Māori Language Attitudes Survey

Kupu Whakamutunga

Kei ngā putanga o ngā Rangahau e whā mō ngā Waiaro ki te Reo Māori e whakaaturia ana te pai o te haere whakamua ki te whāinga tuarima o te Rautaki Reo Māori.

Ko ngā waiaro a te iwi Māori ki te reo Māori, he tino pai tonu, ā, kua neke haere, me kī kua pai ake ngā waiaro a Tauiwi ki te reo Māori. Hei whakaatu tēnei kei te ngākau nui tonu te iwi Māori ki tō rātou reo me tō rātou Māoritanga tae atu ki te angitu o ngā momo kaupapa reo Māori e whai ana kia kōrerotia te reo Māori i ngā wāhi katoa o te porihanga o Aotearoa. Arā hoki ngā taunakitanga kei te piki haere te arokā o ngā tāngata he mea tino whai take te whakamahinga i te reo Māori i roto i ngā kāinga me ērā atu wāhi o te hapori. He mea tautoko tēnei āhuatanga i te tuku ihotanga o te reo mai i tētahi whakatipuranga ki tētahi, koia tonu te poutokomanawa o te whakaoranga i te reo.

E kitea tonu ana he whakaaro pai a te iwi Māori me Tauiwi ki te reo Māori. He mea nui tēnei mō te whakapiki i te ora o te reo Māori, i te mea nā te whakaaro pai ka puta he taiao takatika mō te ako me te whakamahi i te reo Māori. Heoi anō, arā anō ngā mahi hei whakapūmau i te ora o te reo Māori. Ko te mānuka kua takoto ki mua tonu i te aroaro o ngā kaitaunaki i te reo Māori, ngā mātanga Mātauranga, ngā kaihanga kaupapahere me ngā kaiarataki hapori, ko te ngaki i ngā waiaro papai kei te ngākau o te tangata, me kore e tipu he rākau hei tautāwhi i te ako me te whakamahinga i te reo Māori i roto i ngā kāinga me ngā hapori.

Back to top