Summary sheet of the 2009 Māori Language Attitudes Survey

Ngā Waiaro i Waenga i a Tauiwi

Ahakoa he waiaro takatika ā ngā tāngata Tauiwi ki te reo Māori kāore e rite te āhua ki ā ngā tāngata Māori. Heoi, mai i te tau 2000 ki te tau 2009 i kitea kua pai ake ngā waiaro a Tauiwi ki te reo Māori. Ko te mea nui, kua kaha ake te tautoko i te tauāki ‘He mea pai kia kōrero Māori te hunga Māori i ngā wāhi tūmatanui, ki ngā wāhi mahi rānei’ arā, kua piki atu i 40% i te tau 2000 ki te 77% i te tau 2009. Hei whakaatu tēnei i te arokā ake ki te wāhi ki te reo Māori mō ngā tāngata Māori me te porihanga whānui o Aotearoa. Ka mutu, i roto anō i tēnei wā, kua kaha ake te tautoko i te whakarato i ngā akoranga reo Māori ki ngā tamariki.

Ripanga 4: Ngā Tauāki Waiaro mō te Reo Māori, 2000-2009,

Kaiwhakautu Tauiwi
% Whakaae/whakaae kaha 2000 2003 2006 2009
He mea ātaahua te whakarongo atu ki te reo Māori e kōrero tino pai ana 78 82 80 78
He mea pai te Māori e kōrero Māori ana ki ngā marae 90 95 96 97
He nui aku whakamihi mō ngā tāngata e tau ana ki te kōrero Māori 74 84 81 87
He mea pai kia kōrero Māori te hunga Māori i roto i ngā wāhi tūmatanui, ki ngā wāhi mahi rānei 40 73 80 77
Me hanga kaha a ngāi Māori katoa ki te ako i te reo Māori 51 57 57 66
Me whakahau ko te reo Māori tētahi marau kura me mātua tutuki e ngā tamariki Māori 21 54 43 58
Me whakahau ko te reo Māori tētahi marau kura me mātua tutuki e ngā tamariki katoa - 54 56 64

E kaha tautoko ana a Tauiwi i te whai wāhi a te Kāwanatanga ki te whakaoranga o te reo Māori. Ina rā, i te tau 2009, i kitea he mea nui te tautoko a te Kāwanatanga ki ngā reo irirangi Māori (85%) me te ine i te ora o te reo Māori (79%). Kua piki ake te kaha o te tautoko, mai i te tau 2000 (25%) ki te tau 2009 (64%), mō te wāhi ki te Kāwanatanga, arā, māna e whakatītina te whakamahinga i te reo Māori i ia rā, i ia rā.

Ripanga 5: Ngā Waiaro atu ki te Whaiwāhitanga a te Kāwanatanga ki te Reo Māori, 2000-2009,

Kaiwhakautu Tauiwi
% Whakaae/whakaae kaha 2000 2003 2006 2009
He mea pai te tautokohanga a te Kāwanatanga i ngā teihana reo irirangi Māori - 73 75 85
Me whakamanawa te Kāwanatanga i te whakamahinga i te reo, ia rā, ia rā 25 61 59 64
He mea whakahirahira kia riro mā te Kāwanatanga te mahi ki te hopu pārongo mō te haere pai o te reo Māori 53 71 76 79
Ka pai mehemea ka whakahaere ngā tari Kāwanatanga i ā rātou mahinga i roto i te reo Māori 48 55 54 55
E tika ana te tuhi i ngā pānui i roto i te reo Māori me te reo Ingarihi - 48 54 59

Ahakoa mārama te kitea kua neke ngā waiaro a Tauiwi ki te reo Māori, kāore i pērā rawa mō te taha ki ngā whanonga. Ko ētahi o rātou kei te mātaki i a Whakaata Māori (26%) me te haere ki ngā kaupapa kei reira he pōwhiri me ngā whaikōrero (23%). Atu i ēnei he iti noa iho te whai wāhi a Tauiwi ki te reo Māori me ngā kaupapa Māori mai i te tau 2000 ki te tau 2009. Nā runga i tēnei āhua me kī he ‘kaitautoko wahangū’ te nuinga o Tauiwi ki te reo Māori.

Ripanga 6: Whaiwāhitanga ki ngā Mahinga e pā ana ki te Reo me ngā Tikanga Kua Tohua, 2000-2009,

Kaiwhakautu Tauiwi
% I whaiwāhi ki ngā mahinga e whai ake nei, i ētahi wā, i te nuinga o ngā wā rānei 2000 2006 2009
Haere ki te marae 5 6 8
Mātaki, whakarongo rānei ki te teihana Te Reo - - 13
Mātaki, whakarongo rānei ki te Pouaka Whakaata Māori - 10 26
Toro pae tukutuku mō te ahurea Māori - 3 6
Toro pae tukutuku mō ngā rauemi reo Māori - 3 9
Haere ki ngā hui tapu, hui tauwhāinga rānei ki ngā pōwhiri, me ngā whaikōrero Māori 11 26 23
Pānui, titiro noa iho rānei i ngā pukapuka Māori 3 3 3
Haere ki ngā konohete kapa haka Māori 6 8 7
Whakarongo ki te reo irirangi iwi 4 4 3
Toro ki ngā kaupapa whakaata toi, tikanga, hītori Māori 11 16 21

Back to top