Summary sheet of the 2009 Māori Language Attitudes Survey

Ngā Waiaro i Waenga i te Māori

E ngākau rarata ana te nuinga o ngā Māori ki te reo Māori. Kei Ripanga 1 e kitea ana mai i te tau 2002 ki 2009, he mea auau tonu te puta mai o ngā urupare takatika a ngā tāngata Māori, arā ngā momo tauāki waiaro, me te kaha tautoko i ngā tauāki mō ngā kaikōrero matatau me te kōrero i te reo Māori i ngā marae. Heoi, ko tētahi mea i kitea, tērā e tautoko ana ngā kaiwhakautu Māori kia whai wāhi ngā tamariki katoa ki ngā akoranga reo Māori, kaua ko ngā tamariki Māori anake.

Ripanga 1: Ngā Tauāki Waiaro mō te Reo Māori, 2000-2009,

Kaiwhakautu Māori
% Whakaae/whakaae kaha 2000 2003 2006 2009
He mea ātaahua te whakarongo atu ki te reo Māori e kōrero tino pai ana 97 96 95 96
He mea pai te Māori e kōrero Māori ana ki ngā marae 94 98 98 98
He nui aku whakamihi mō ngā tāngata e tau ana ki te kōrero Māori 89 94 93 95
He mea pai kia kōrero Māori te hunga Māori i roto i ngā wāhi tūmatanui, ki ngā wāhi mahi rānei 68 89 94 89
Me hanga kaha a ngāi Māori katoa ki te ako i te reo Māori 63 77 77 75
Me whakahau ko te reo Māori tētahi marau kura me mātua tutuki e ngā tamariki Māori 41 66 61 61
Me whakahau ko te reo Māori tētahi marau kura me mātua tutuki e ngā tamariki katoa - 67 65 68

Ki ngā Māori he wāhi tino whai take tā te Kāwanatanga ki te whakaoranga i te reo Māori. I te tau 2009, he tino kaha te tautoko i te wāhi ki te Kāwanatanga mōna i tautoko rā i ngā reo irirangi Māori (94% o ngā kaiwhakautu i whakaae, i kaha whakaae rānei ki tēnei tauāki) me te rangahau i te ora o te reo Māori (91%). I roto i te tekau tau kua hipa nei, he tino kaha te tautoko a ngā Māori ki ēnei tauāki.

Ripanga 2: Ngā Waiaro atu ki te Whaiwāhitanga a te Kāwanatanga ki te Reo Māori, 2000-2009,

Kaiwhakautu Māori
% Whakaae/whakaae kaha 2000 2003 2006 2009
He mea pai te tautokohanga a te Kāwanatanga i ngā teihana reo irirangi Māori - 93 95 94
Me whakamanawa te Kāwanatanga i te whakamahinga i te reo, ia rā, ia rā 58 82 81 81
He mea whakahirahira kia riro mā te Kāwanatanga te mahi ki te hopu pārongo mō te haere pai o te reo Māori 77 88 88 91
Ka pai mehemea ka whakahaere ngā tari Kāwanatanga i ā rātou mahinga i roto i te reo Māori 74 82 80 79
E tika ana te tuhi i ngā pānui i roto i te reo Māori me te reo Ingarihi - 77 78 74

Ahakoa ēnei waiaro takatika a te Māori ki te reo, kei te takamuri tonu rātou ki te whai wāhi atu ki ngā kaupapa reo Māori, ahurea Māori hoki. Ahakoa i whakaae e 94% o ngā kaiwhakautu Māori me tautoko e te Kāwanatanga ngā reo irirangi Māori, e 30% noa iho i kī mai ka whakarongo tonu rātou ki aua reo irirangi. Kua heke tēnei mai i te 40% i te tau 2006. Manohi anō, kua piki haere te tokomaha o ngā Māori e toro mōhiohio ana mō te reo Māori me te ahurea Māori mā te ipurangi, arā, atu i 27% i te tau 2006 ki te 31% i te tau 2009. Ko te takamuri i waenga i te whanonga me ngā waiaro tētahi āhuatanga ka kitea whānuitia i ngā rangahau mō ngā take pāpori.

Ripanga 3: Whaiwāhitanga ki ngā Mahinga e pā ana ki te Reo me ngā Tikanga Kua Tohua, 2000-2009,

Kaiwhakautu Māori
% I whaiwāhi ki ngā mahinga e whai ake nei, i ētahi wā, i te nuinga o ngā wā rānei 2000 2006 2009
Haere ki te marae 59 63 58
Mātaki, whakarongo rānei ki te teihana Te Reo - - 50
Mātaki, whakarongo rānei ki te Pouaka Whakaata Māori - 62 63
Toro pae tukutuku mō te ahurea Māori - 27 31
Toro pae tukutuku mō ngā rauemi reo Māori - 27 31
Haere ki ngā hui tapu, hui tauwhāinga rānei ki ngā pōwhiri, me ngā whaikōrero Māori 48 55 56
Pānui, titiro noa iho rānei i ngā pukapuka Māori 41 50 39
Haere ki ngā konohete kapa haka Māori 40 42 41
Whakarongo ki te reo irirangi iwi 38 40 30
Toro ki ngā kaupapa whakaata toi, tikanga, hītori Māori 30 41 40

Back to top