Summary sheet of the 2009 Māori Language Attitudes Survey

Ngā Rangahau i ngā Waiaro Atu ki te Reo Māori

E ine ai i te ahunga whakamua ki te whāinga tuarima o te Rautaki Reo Māori, kua whakaritea e te Kāwanatanga e whā ngā rangahau ā-waea i ngā waiaro ki te reo Māori (i ngā tau 2000, 2003, 2006 me 2009). Mō ia rangahau, tata ki te 1500 te tokomaha o ngā tāngata i whakautu i ngā pātai. Ko tā ngā rangahau nei he ine i te mōhiotanga, ngā waiaro me ngā uara tauwhānui o ngā kaiwhakautu Māori me ngā kaiwhakautu ehara i te Māori, mō te reo Māori.

Back to top