Summary sheet of the 2009 Māori Language Attitudes Survey

Te Reo me ngā Waiaro

Ko te reo Māori te reo taketake o te iwi Māori, ā, ko ia hoki tētahi o ngā reo whai mana o Aotearoa. I te rautau 20, ka heke te ora o te reo Māori, ā, ka tata hemo. Taka mai ki te tekau tau 1970-80 i reira ka kitea e raru ana te reo Māori i te mea kāore i te kaha kōrerotia e ngā whānau i roto i ō rātou kāinga. Mai i tērā wā, kua whakatinanatia e ngā rōpū Māori me ngā hapori Māori ētahi kaupapa hei whakapiki i te ora o te reo Māori. Ko tā te Kāwantanga urupare, he toha pūtea, he hanga kaupapahere me ngā hōtaka hei tautoko i ō te Māori wawata mō tō rātou reo.

He mea tino whai take ngā waiaro o ngā kaikōrero i te reo me te hunga kāore i te paku kōrero i tētahi reo ki te oranga o taua reo. Ko tā ngā waiaro whakahē he aukati i te hiahia o te tangata ki te kōrero i tētahi reo. Manohi anō, ko tā ngā waiaro takatika he hāpai i te akona me te kōrerotia i te reo.

Back to top