Te Oranga o te Reo Māori ki Te Taitokerau 2006

Provides a summary of the main findings of the Health of the Māori Language in Te Taitokerau 2006 report

Te Puni Kōkiri advises that users exercise caution when interpreting results from the 2006 Health of the Māori Language survey. This is due to limitations in the 2006 survey design that in particular affect comparability with the 2001 Health of the Māori Language survey.

Table of contents

Te Oranga o te Reo Māori ki Te Taitokerau 2006

  1. Te Mōhio me te Matatau ki te Reo Māori
  2. Te Whakamahi i te Reo
  3. Te Tuku Rātonga Reo Māori
  4. Whakatau Mutunga

Back to top