He Kura Māori mō Tō Tamaiti

Hei puna rauemi

Te kōwhiri kura

  • www.teamup.co.nz ka patoa ‘choosing a school’ i te pouaka kikimi
  • www.ero.govt.nz ka meatia te whiringa ‘choosing a school for a 5 year old?’
  • Whakapā atu ki ngā kura Māori i tō rohe me te pātai atu mō ngā tāruatanga o ā rātou mōhiohio whakauru.

Te tautoko i tō tamaiti ako i te reo

  • www.kōreroMāori.co.nz
  • www.tetaurawhiri.govt.nz
  • www.Māori.org.nz
  • www.tpk.govt.nz

Back to top