He Kura Māori mō Tō Tamaiti

Te tautoko i tō tamaiti ki te ako i te reo

E ai ki ngā rangahau mō ngā tamariki i ngā kura Māori, he pai ake te angitū o ngā tamariki e kōrero Māori ana ō rātou whānau i te kāinga - ahakoa pēhea te iti o te reo e kōrerotia ana - i ngā tamariki kāore te reo e rangona i ō rātou kāinga. Kei te āwhina ngā whānau e kōrero Māori ana i te kāinga (ahakoa te iti) i te whanaketanga o ā rātou tamariki i te pānui, i te tuhituhi me te pāngarau.

Anei ētahi tīwhiri hei āwhina i te mahi e mahia ana e koe i te kāinga hei tautoko i te whanaketanga o te reo o tāu tamaiti:

  • kia kaha ki te kōrero Māori i te kāinga, i ngā wāhi haerēre noa hoki kia ako ai tāu tamaiti nō te katoa te reo, nō te tī, nō te tā – ehara i te kura anake
  • whakahau i ō hoa me tō whānau kia kōrero Māori ki tāu tamaiti
  • haria tāu tamaiti ki ngā wāhi me ngā hui e haere atu nei te iwi kōrero Māori, kia rongo ai ia i te reo Māori e kōrerotia noatia ana
  • whakanuia tāu tamaiti mō te kōrero Māori – meatia atu he atamai nōna e rua ōna reo
  • whakahau i tāu tamaiti kia kōrero ia i tōna ake mita – he mea nui kia whakatauiratia, kia tautokohia tēnei e te whānau
  • whakapā tonu atu ki te kaiako o tāu tamaiti mō te āhua o te ako a tāu tamaiti, kaua e tatari noa kia tū ngā hui ōkawa pērā i ngā hui mātua-kaiako
  • tono atu mō tētahi o ngā rauemi reo Māori a Te Puni Kōkiri, ara, “Kei Roto i te Whare”.

Back to top