He Kura Māori mō Tō Tamaiti

Kia mōhio noa koe

Ko tētahi whāinga a ngā kura Māori, he whakatū taiao ako motuhake kia mōhio ai ngā tamariki ki te whakanui i tō rātou Māoritanga, me te ako tonu mō ngā rā katoa o ō rātou ao. Ka rerekē pea i ētahi atu kura, nō reira, anei ētahi o ōna āhuatanga:

  • ka rāhiritia tāu tamaiti me te whānau ki te kura mā te pōwhiri, mā te whakatau rānei
  • ka ako tāu tamaiti ki te reo Māori, nā reira, ka reo Māori āna mahi ā-kainga
  • he wāhi kōrero Māori ngā kura Māori, nā reira kia kaha koe ki te hiki i tō tātou reo rangatira me te tautoko i te kaupapa ina haere koe ki te kura
  • kei ētahi kura ō rātou wāhi motuhake mō te kōrero Pākehā
  • ka ako tāu tamaiti i ngā kaupapa ako e iwa (tirohia wh. 4), ā, ka ako hoki ia mā te kapa haka, te tākaro, te hākinakina me ngā mahi a rēhia
  • ka whakaakona te reo Pākehā hei kaupapa ako i te wharekura (kura tuarua), i mua rānei i ētahi kura
  • Ka rongo tāu tamaiti i ngā momo mita a iwi
  • ka whakapā tonu te kaiako o tāu tamaiti ki a koe e pā ana ki te ahu whakamuatanga o tāu tamaiti - ngā awangawanga mōna (mēnā he āwangawanga) me ngā kōkiringa o tāu tamaiti
  • ka tūmanako te kura, māu tāu tamaiti e āwhina kia tae ki te kura i ia ra, i te wā tika.

Back to top