He Kura Māori mō Tō Tamaiti

Ngā wāhanga ako

Tōku reo, tōku ohooho; tōku reo, tōku māpihi maurea

Ko Te Marautanga o Aotearoa te tāhuhu marau mō ngā kura Māori katoa, ā, koia te tūāpapa o ngā kaupapa ako. Ko tāna he whakatenatena i ngā kura me ngā whānau kia mahi tahi hei taituarā mō te mātauranga o ngā tamariki.

E kaha ana ngā kura, ngā whānau me ngā hapori kia whakamahi i Te Marautanga o Aotearoa hei hanga i tā rātou ake marautanga ā-kura mō ngā hiahia, ngā uara, ngā āhua me te tirohanga whakamua o te kura. Ka tohaina ēnei mōhiohio i te tūtohinga kura.

Ki te tuku koe i tāu tamaiti ki tētahi kura Māori, ka noho mai ko ēnei kaupapa ako e iwa o Te Marautanga o Aotearoa hei tūāpapa mō te ako:

  • Te Reo Māori
  • Ngā Toi
  • Pāngarau
  • Hauora
  • Pūtaiao
  • Te Reo Pākehā
  • Hangarau
  • Ngā Reo
  • Tikanga ā Iwi

Ka hua ake he pūkenga motuhake, he mātauranga hoki i tāu tamaiti ki ēnei kaupapa ako mā roto mai i ngā whakaaro me ngā horopaki e whakaata mai ana i ngā uara Māori, i te ahurea Māori, i ngā tikanga Māori me ngā tūmanako Māori mō āpōpō.

“He whakatau nui te whiriwhiri kura mō Ariki. I hiahia mātou ki tētahi wāhi āhuru e koke ai ia i roto i tāna ako, otirā, e mau ai i a ia te reo Māori me ngā tikanga Māori hei tāhuhu mōna. He mea nui tēnei ki a mātou, ā, i whakaaro ake mātou ka tutuki i te kura Māori. E noho whānau ana te kura kia pai ai te ako, ā, kua whakahaua taku tama kia whakaarotia te kura hei whānau – ko tōna whānau. Nā tēnei kua tau tāna noho ki te kura.” Mike Tana

Back to top