He Kura Māori mō Tō Tamaiti

Ngā hua o te ako i ngā reo e rua

Ki te tuku koe i tāu tamaiti ki tētahi kura Māori, ka āwhina te kura i a koe me tō whānau ki te whakawhanake ake i te mātauranga e whakaakona ana i te kāinga. Ka reo rua tāu tamaiti – arā, ka matatau ia ki te kōrero noa mai i ngā reo e rua.

Kōrero ki tō whānau, nā te aha koe i kōwhiri ai i tēnei momo ara mātauranga mō āu tamariki. me mōhio tonu rātou he tino taonga āu tamariki, ā, he rite ā rātou kaupapa ako ki ā ētahi atu tamariki. Kōrero atu ki a rātou i ngā hua o te reo ruatanga, ā, me whakarite kia uru mai rātou ki te hātepe whakauru.

He nui ngā hua o te mōhio ki ngā reo e rua. E ai ki ngā rangahau, e mōhio pai ana ngā tamariki reo rua:

  • ko wai rātou
  • te whai whakaaro
  • te whakatau kaupapa
  • te ako reo anō
  • te tauawhi iwi kē
  • kia ngākau titikaha, kia whakapono ki a rātou anō.

Ki te reo rua tāu tamaiti, nui kē ake ngā kaupapa whai angitū hei kapo ake māna i konei me tāwāhi, ka pakeke ana ia – he pūkenga ōna, he mātauranga tōna hei tohatoha, hei tuku, e momoho ai ia i te ao Māori me te ao whānui.

“He nui aku mānukanuka i te wā i kī mai ai taku tamāhine he hiahia tōna kia haere aku mokopuna ki tētahi kura Māori. I pōhēhe au, ka kore rātou e ako i te reo pākehā. Engari, i nāianei tārake ana te kite, e mōhio pai ana rātou ki ngā reo e rua – nō rātou ngā painga o ngā ao e rua. He rawe te mātakitaki i a rātou e tipu ake ana i runga i te mōhio ko wai rātou, nō hea rātou.” Koro Tai Tahau

Back to top