He Kura Māori mō Tō Tamaiti

Te ako mā te rumaki ki te reo Māori

Kei roto i te mātauranga rumaki reo Māori ngā kura, ngā taiwhanga ako me ngā akomanga e whakaako kaupapa ana ki te reo Māori. E kīia ana ēnei wāhi mātauranga reo Māori, he kura Māori, ā, ka tīmata mai i te tau 1–13 (arā, mai i te kura tuatahi, ki te kura takawaenga me te kura tuarua).

Ko tā te kura Māori he whakahau i ngā tauira kia mau i tō rātou Māoritanga. Mā te noho ahurea Māori, ka ako pūkenga motuhake, ka ako mātauranga rātou.

Mēnā i haere tāu tamaiti ki te kōhanga reo, e pai ana pea kia whakauru i a ia ki tētahi kura Māori. Mēnā kāore ia i haere ki te kōhanga reo, ki tētahi atu akomanga reo Māori rānei mō te kōhungahunga, engari, kei te pīrangi tonu koe kia haere ia ki tētahi kura Māori, me kōrero ki te kura mō tana whakaurutanga. Mā koutou ko te kura e wānanga tahi mēnā ka tau te noho a tāu tamaiti ki tētahi akomanga reo Māori.

Back to top