Wai 262: Te Pae Tawhiti

Hei te wā nei, e waihangatia ana e te Kāwanatanga tētahi huarahi ā-Kāwanatanga ki te whakatau i ngā take kua ara ake i te whānuitanga o te kerēme Wai 262 me te pūrongo o te Taraipiunara o Waitangi e kīia nei, Ko Aotearoa Tēnei. 

Kua pānuitia e te Minita Whanaketanga Māori, e Hōnore Nanaia Mahuta te tono a te Kāwanatanga mō Wai 262 ki te hui Iwi Chairs Forum i tū i te 28 o Hereturikōkā ki Heretaunga.

I whiriwhirihia e Wai 262 mā wai e whakatau ngā take e pā ana ki te tupu taketake me ngā kararehe, ngārara taketake, te taiao, te ahurea Māori me ngā hua o te ahurea Māori.  Kei te pūrongo Ko Aotearoa Tēnei te roanga ake o ēnei whiriwhiringa whakaaro, ā, i takoto hoki te mānuka ki te Karauna me te Māori kia whakatairanga ake i tō rāua whanaungatanga tangata Tiriti ki te ngākaupai, ki te āpōpō anō hoki.

He huarahi ā-Kāwanatanga whakautu i a Wai 262 he āheinga ki te whakahou i ā te Kāwanatanga mahi hei painga mō te motu kia whakahīhī ake te noho ki Aotearoa.

Kua tae te wā

E titikaha ana te Kāwanatanga ki te koke whakamua i ngā take o Wai 262, ā, e pīrangi ana ki te whai i tētahi huarahi kē ki te whakatau i ngā take hirahira mō ngā iwi o Aotearoa whānui.  E mōhio ana hoki ki ngā tūmanako a te Māori ki te kimi i te aronga kē kia Māori tūturu te otinga atu.  E taea ana e tēnei mahi te whakawhanake whakaaro, whakapūmau i te tuakiri tangata, whakarei i tō tātou rongo i te ao me te whakatutuki hoki i ngā hua nui ki te Māori.

Ko tēnei tirohanga whakamua e meatia ana, ko ngā mahi mō Wai 262, he mahi whakakotahi i te motu.  Kua tae te wā me te tika hoki kia wānangatia ēnei kaupapa nui, ā, e nohotahi ana te Kāwanatanga ki ngā mātanga Māori, ki ngā poari Māori, ki ngā rōpū ā-motu Māori hoki.  Ka āwhina ēnei kōrerorero i te Kāwanatanga ki te para i te huarahi me te mahitahi a te Māori me te Karauna ki tēnei kaupapa nui.

He aha te rapunga o Wai 262?

Nō te tau 1991 i tuku atu i te kerēme Wai 262 ki Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi.  I kīia ko te ‘Wai 262’ i te mea, koia te kerēme 262 i tae atu ki te Taraipiunara o Waitangi.  I kīia hoki ko te kerēme ‘flora me fauna’. 

Kātahi te kerēme nui, matatini hoki i te hitōria o Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. He rapungatanga tuatahitanga a te Taraipiunara o Waitangi i te Kāwanatanga – i mātaitia ngā kaupapa here o ngā tari me ngā umanga nui ake i te rua tekau. 

E hāngai ana te kerēme ki:

Te tino rangatiratanga o te iwi Māori ki runga i ngā tupu taketake, i ngā kararehe/ngārara taketake, me ō rātou taonga katoa (me ā rātou taonga katoa) pēnei i ēnei me ētehi atu; ko te mātauranga, ko te whakairo, ko te wāhi tapu, ko te koiora, ko te mātai iranga, ko ngā tohu, ko ngā āhua Māori me ā rātou whakamahinga, whakawhanaketanga hoki, ā, ko ngā kawa me ngā tikanga taketake e pā ana ki ēnei taonga. 

He aha te tikanga pū o te ‘taonga’ ki ngā kaitono?

Mō ngā kaitono, ko te ‘taonga’ he mea whakakapi i ngā āhuatanga katoa o ngā rawa o te iwi, ‘he mea kite, kāore i kite rānei, he mea kikokiko, kāore i kikokiko rānei’.  Ka mutu, i tohe hoki rātou e whakauruuru ana te tino rangatiratanga i te:

 1. Mana whakatau i ngā take kaitiakitanga, i te whakahaere me ngā take whenua o ngā rawa māori pēnei i ngā tupu taketake me ngā kararehe/ngārara taketake me ō rātou taonga katoa.
 2. Āheinga ki te whiriwhiri i ngā mātika taonga tuku iho taketake i roto i te mātauranga me te whakamahinga o ngā tupu taketake me ngā kararehe/ngārara taketake me ō rātou taonga katoa.
 3. Āheinga ki te toro atu, whai hua atu, whakatau atu i te whakawhirinakitanga o hangarau nāianei me hangarau āpōpō e pā ana ki te whakatupu, raweke ira me ētehi atu hātepe e hāngai ana ki te whakamahinga o ngā tupu taketake me ngā kararehe/ngārara taketake.
 4. Mana ki te whakahaere, ki te whakatau hoki i te tuaritanga, i te whanaketanga, i te rangatanga, i te rangahautanga, i te hokotanga o ngā tupu taketake me ngā kararehe/ngārara taketake.
 5. Mana ki te tiaki, ki te whakatairanga, ki te tuku i te mātauranga me ngā kaupapa ahurea, rongoā, wairua e pā ana ki te oranga o ngā tupu taketake me ngā kararehe/ngārara taketake.
 6. Āheinga kia āio te taiao i runga i te manaakitanga me te mōhiotanga ki te whakamahinga o ngā tupu taketake me ngā kararehe/ngārara taketake.
 7. Āheinga ki te toro atu, whai hua atu, whakatau atu i te whakatinanatanga, whakawhanaketanga, whakamahinga, hokotanga hoki o ō rātou taonga katoa.
 8. Mana ki te tiaki, ki te whakatairanga, ki te tuku i te mātauranga me ngā kaupapa  ahurea, wairua hoki e pā ana ki ō rātou taonga katoa.

Ko Aotearoa Tēnei

Nō te tau 2011 i whakaputaina e Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi tāna pūrongo e kīia nei Ko Aotearoa Tēnei: A Report into Claims Concerning New Zealand Law and Policy Affecting Māori Culture and Identity’, e karangatia nuitia ana ko te pūrongo Wai 262.  I tūtohungatia e te Taraipiunara kia panoni i ā te Karauna ture, kaupapa here, tikanga anō hoki e pā ana ki te mana whakairo hinengaro, ki te tupu me ngā kararehe/ngārara taketake, ki te whakahaere rawa, ki te tiakitanga, ki te reo Māori, ki te toi me te ahurea, ki te tuku ihotanga, ki te pūtaiao, ki te mātauranga, ki te hauora, ki te hanganga taputapu o te ao hoki.  

I kīia e te Taraipiunara, ko te aronga o te nuinga o ngā whakahoutanga, ko te whakapūmau i te hononga kahurangi – me ētehi rōpū atu anō ka whakatūria – kia āta tauritea ngā hiahia o te Māori, o te motu whānui anō hoki.

Kua whakatauria e te Kāwanatanga ka waihanga i tētahi huarahi ā-kāwanatanga ki te whakatau i ngā take kua ara ake i te rapunga Wai 262.

He aha e pēnei ai te mahi a te Kāwanatanga?

E whakaae ana te Kāwanatanga kua eke te wā tika ki te whiriwhiri i ngā take ka roa e tārewa ana, i whakaaratia ake e Wai 262, e Ko Aotearoa Tēnei

Me para i tētahi huarahi ā-kāwanatanga ki te kōkiri i tēnei kaupapa, tēnei kaupapa whakahirahira e torokaha ai te hononga o te Māori me te Karauna, otirā o te motu whānui o Aotearoa. 

He pūrongo whai tikanga a Ko Aotearoa Tēnei e whakaatu ana i ngā whiringa me ngā wero kei mua i te aroaro i a tātou e hipa nei i te wā o te tutukinga kerēme.  Ko ngā take kua ara ake i te rapunga Wai 262, e hia kē nei ngā wā kua whakaarahia ake e te Māori.  Pērā i ngā whakataunga Tiriti, te arotake ā-ture me ngā huihuinga i te motu.  He tokomaha hoki ngā Māori kua pānuitia ēnei take ki ngā huihuinga i te ao.

Kua tau te whakaaro o te Kāwanatanga kia āta whakaaro atu, kia kotahi atu te whai mō ēnei take.  E hikitia ana te mānuka i whakatakotoria e Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi kia whakakotahitia te Karauna me te Māori ki te whakarite i ngā hononga mahi hou mō te rautau rua tekau mā tahi.  Mā tēnei mahi e kōkiri ngā wānanga kōrero, ko wai mā tātou o te motu nei, ā, ko wai hoki tātou hei te āpōpō.

He aha ngā mahi a te Kāwanatanga?

Ko te mahi tuatahi a te Kāwanatanga, ko te whakahuihui i ngā māngai o ngā kaikerēme matua o Wai 262 ki te kōrero.  Kātahi, i tēnei tau 2019, ka toro mārire atu ki ngā mātanga Māori, ki ngā poari Māori, ki ngā rōpū ā-motu Māori, ki ngā mātanga kaupapa ake.  He āwhina nui tēnei mō te Kāwanatanga ki te whiriwhiri i tēnei mahi, tae noa ki te nohotahi ki te Māori, ki te motu whānui mō tēnei kaupapa nui.

Ka timata ēnei whakawhitinga kōrero mai i te marama o Mahuru ki te marama o Whiringa ā-nuku 2019.  Kāore e kore ka nui ngā Minita Kāwanatanga me ngā umanga ka huitahi ki te mahitahi ki a rātou anō, ki te Māori, ki te tūmatanui hoki hei ngā tau e tū mai nei.  Ko te whakamahere i ngā taumata kia eke, i te wā hoki e tatū ai te mahi, e mahia tonutia ana.

Ka rapua e te Kāwanatanga he whakaaro anō ki te whakarite i a ia ki te nohotahi ki te Māori, ki te tūmatanui anō hoki mō tēnei kaupapa.  E tonoa ana hoki e te Kāwanatanga he whakaaro anō me pēhea ia e tautoko i te Māori ki te kōrero ki a rātou anō, ki te Kāwanatanga hoki i runga i ēnei take whānui.

He aha ngā hua e matapaetia ana mō Wai 262?

Ki tā te pūrongo Ko Aotearoa Tēnei, he kōwhiringa rangatira kua puta i a Wai 262 ki te para huarahi kē, ki te whai hua ake hoki i ā te kāwanatanga mahi.

Ki te nui te ohanga o te motu me te whakapiki i te rongo o te oranga, me mahitahi mātou ki te iwi Māori ki te tiaki i ngā momo taonga, i ngā mahinga taonga, i te mātauranga Māori taketake, i te mea he tohungatanga, he mōhiotanga nō rātou ki te mahi ki te whakatutuki i ō te Māori hiahia.

Me mārama tātou katoa ki te wāriutanga me te rongomaiwhititanga o mua kia anga whakamua i roto i te kōtahitanga.     

E whakarite pēhea ana te Kāwanatanga i a ia anō ki roto i tēnei kaupapa?

I tēnei wā tonu, ka whakatika te Kāwanatanga i a ia anō kia toru ngā kete kaupapa hei kōkiri.  Ko ngā ingoa o ēnei kete he mea kapo i ngā kupu i tuhia i te pūrongo Ko Aotearoa Tēnei. 

1.    Taonga Mahinga me te Mātauranga Māori

2.    Ngā momo Taonga me te Mātauranga Māori

3.    Kawenata Aorere / Kaupapa Aorere

He tokomaha ngā Minita tuakana ka whakahaere tikanga mō tēnā kete, mō tēnā kete.  E takune ana te Kāwanatanga ki te whakatū i tētehi rangapū Ministerial Oversight ki te whakahaere tikanga mō te katoa o te kaupapa me ngā take Whakawhitiwhiti.  He whakamārama anō ki konei.

Ko ngā mahi e torohū ana mō ia Kete

Kua toka ēnei mahi?

Kāore.  Koinei ō mātou whakaaro i te wā iti nei me pēhea mātou e para i tētahi huarahi ā-kāwanatanga.  Kāore e kore ka huri ngā whakaaro i runga i ngā whakawhitinga kōrero i te Mahuru me te Whiringa ā-nuku 2019 me ērā atu kōrero ki te Māori, ki te tūmatanui whānui hoki i ā tēnei mahi e haere ana. 

Hei te pito whakamutunga o 2019 ka whakarite i tētahi pepa mō te Rūnanga o te Kāwanatanga e whakaatu ana i te ara whakamua me ngā mahinga o tēnā kete, o tēnā kete.  Ka whakaatuhia hoki e te pepa ngā nekehanga whakamua e puta ai he whakahaere, he hātepe mō ngā take whānui o Wai 262 me ngā nekehanga whakamua hoki ki te whakaū i te hononga i waenga i te Karauna me te Māori.

He aha i takaroa ai te whakautu a te Karauna?

Ko Wai 262 tētahi o ngā rapunga nui, matatini hoki i te hitōria o Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. 

He rapungatanga tuatahitanga a te Taraipiunara o Waitangi i te katoa o te Kāwanatanga – i mātaitia ngā kaupapa here o ngā umanga nui ake i te rua tekau.  Ka pau i te Taraipiunara ngā tau rua tekau ki te tāpae i tāna pūrongo i tāpaetia e ia i te tau 2011.

Ki tēnei Kāwanatanga, kāore i nui te kōkiritanga o ngā take mai i te tāpaetanga o te pūrongo.  Ka mutu, e manawanui ana mātou ki te kōkiri i ngā take i ara ake i te rapunga me te pūrongo. 

I tā Minita Mahuta 2018 Section 81 Report i whakamārama i te mahi a te Karauna ki te whakatinana i ngā taunaki a te Taraipiunara o Waitangi, ā, he wāhanga kōrero mō te pūrongo Wai 262.  Ki tērā wāhanga kōrero, he whakarāpopototanga i ngā taunakitanga a te Taraipiunara o Waitangi me ngā mahi a te Karauna kua oti mai i te tāpaetanga o te pūrongo.  Mārakerake te kitea ki te Section 81 Report me kaha ake te mahi, ā, e manawanui ana tēnei Kāwanatanga ki te para i te huarahi.

He aha i pānuitia ai e te Kāwanatanga ēnei kōrero ināianei?

I te Paengawhāwhā, i whakaaetia e te Rūnanga o te Kāwanatanga kia āta toro atu te whai e pā ana ki Wai 262.  Hei tuatahitanga, he hiahia nō te Kāwanatanga ki te mihi ki ngā kaitono taketake i tō rātou tirohanga whakamua ki te whakatakoto i te kerēme Wai 262 i te tau 1991 mō te iwi Māori te painga.  Ka tūtaki a Minita Mahuta i ngā māngai o ngā kaitono taketake hei mea tuatahi i mua i te āta toro atu ki ētahi atu.

He aha te pānga atu ki te mahi whānui a te Kāwanatanga?

He nui te pānga atu o ngā take i ara ake i te rapunga o Wai 262 me te pūrongo ki ngā mahi nāianei, ngā mahi hoki e haere ake nei.  Mā tēnei huarahi hou e taea ai e te Kāwanatanga te whiriwhiri ngā take, hātepe haere ai, whakahaere tika ai.

He aha te wātaka e kōkiri ana i a Wai 262?

Kua oti kē

Paengawhāwhā 2019

 • I whakaaetia e te rūnanga o te kāwanatanga ki tētahi huarahi ā-kāwanatanga ki te whakahaere i ngā take o Wai 262.

Hōngongoi 2019

 • Ka tūtaki te Minita Whanaketanga Māori a Minita Mahuta i ngā māngai o ngā kaitono taketake o Wai 262.

Ināianei

Hereturikōkā 2019

 • Kua timata te Minita Whanaketanga Māori ki te āta toro atu ki ngā rōpū ki te hui a te Iwi Chairs Forum.

Mahuru – Whiringa ā-nuku 2019

 • Haere tonu nei ngā toronga i runga i te tū whakahaere a te Karauna.

Whiringa ā-rangi – Hakihea 2019

 • Ka whakahoungia te pepa mō te rūnanga o te kāwanatanga, e whakakapi nei i ngā kupu whakahoki mō te tū a te Karauna me te haerenga whakamua.

Horahia ōu whakaaro

E taea ana e koe ōu whakaaro te hora e pā ana ki ngā kōkiritanga a te Karauna mō tana tū mā te tuku imēra mai ki a mātou:  wai262@tpk.govt.nz He whakamārama anō ki konei

Ko ētehi take hei kōrerotanga māu ko tā te Kāwanatanga whakaarotau, kōkiri hoki i tēnei mahi; mārama kehokeho ana ngā tono a te Karauna i runga i te tirohanga Māori, ā, mehemea he take, he mahi anō hei whiriwhiringa mā te Karauna.

Whāia hoki mātou i runga i a Pukamata ki konei.

He mea ako anō

Back to top