Ngā aronga nui

Te Puni Kōkiri has eight focus areas as we work towards our vision of Thriving WhānauWhen whānau are thriving, so do their communities, hapū, iwi and all of Aotearoa.

  1. Kāinga ora
  2. Whānau leading community development
  3. Rangatahi leadership and development
  4. Crown relationships with whānau, hapū and iwi
  5. Language, culture and identity
  6. Aotearoa ki te ao
  7. Ahuwhenua
  8. Enterprising whānau

Back to top