Ā mātou kaupapa

Our work and priorities for Māori

E whā ngā wāhanga o ngā mahi a Te Puni Kōkiri e ea ai tō mātou whakakitenga kia angitu ai ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi Māori i tō rātou anō ao.

He taonga nui te tūpato

Discretion is an important asset

E whā ngā wāhanga o ngā mahi a Te Puni Kōkiri e ea ai tō mātou whakakitenga kia angitu ai ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi Māori i tō rātou anō ao.

Whakapapa

Ko te reo me ngā tikanga Māori te pūtake o te tuakiri o te iwi Māori me te whenua o Aotearoa.

Oranga

Kia whakamanawatia te iwi Māori e ngā kaupapa angitu me ngā putanga e whakawhiwhia ana e ngā tāngata katoa o Aotearoa.

Whairawa

Kia kōkiritia ai te ao ōhanga Māori e ngā tāngata whai pūkenga, e ngā rawa whaihua me ngā pakihi tōtika.

Whanaungatanga

Kia pono, kia whaihua, kia pūmau ngā hononga i waenganui i te Karauna me ngā iwi Māori.

Ngā hononga o te Karauna – Māori, ā-iwi, ā-hapū, ā-whānau

For the Crown to have genuine engagement and productive relationships with Māori. Includes current consultations.

Read more

Te whai hua o Te Rāngai Kāwanatanga

An effective State Sector to support Māori aspirations.

Read more

Whairawa ahurea

For Māori to be secure, confident and expert in their own language and culture.

Read more

Back to top

Pūkenga, ako, mātauranga hoki

For Māori to be skilled, learned and innovative.

Read more

Whairawa ōhanga

For Māori economic wealth to thrive through high performing people, assets and enterprises

Read more

Tahua Pūtea 2017

This year the Government’s 2017 Budget announces more gains for Māori through resourcing new initiatives. Read below to find out more information about the gains that are made for whānau, hapū and iwi through Budget 2017

Read more

Back to top